Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 13.02.2017

  • 13. februára 2017, 15:00 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef
  • Pozvánka [31.63 kB]