Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 09.05.2017

  • 9. mája 2017, 16:00 h
  • Magistrát, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Budaj Ján
  • Zasadnutie pokračuje 15.05.2017