Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 15.05.2017

  • 15. mája 2017, 16:00 h
  • Magistrát, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Budaj Ján
  • Pozvánka [42.34 kB]
  • Pokračovanie zasadnutia z 09.05.2017
    Zasadnutie pokračuje 22.05.2017