Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - Zasadnutie 01.03.2016