Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 05.09.2016

  • 5. septembra 2016, 16:00 h
  • Magistrát, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Budaj Ján
  • Pozvánka [36.99 kB]