Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - Zasadnutie 10.09.2018