Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) - Zasadnutie 04.06.2018