Ing. Hanulík Peter

Poslanec

Volebný obvod: Dúbravka
Počet hlasov: 2537
Telefón: 0905396831
E-mail: [email protected]

Účasť na zasadnutiach

2018
24.10.2018 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - ospravedlnený
23.10.2018 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - ospravedlnený
09.10.2018 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - ospravedlnený
10.09.2018 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - ospravedlnený
04.09.2018 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
20.06.2018 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - prítomný
05.06.2018 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - ospravedlnený
17.05.2018 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - prítomný
15.05.2018 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
14.05.2018 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - ospravedlnený
18.04.2018 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - ospravedlnený
11.04.2018 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - prítomný
10.04.2018 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
14.03.2018 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - prítomný
13.03.2018 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
07.02.2018 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - ospravedlnený
06.02.2018 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
24.01.2018 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - ospravedlnený
09.01.2018 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
2017
29.11.2017 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - prítomný
28.11.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
07.11.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
07.11.2017 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - prítomný
04.10.2017 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - prítomný
03.10.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - ospravedlnený
06.09.2017 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - prítomný
05.09.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
26.06.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - ospravedlnený
07.06.2017 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - ospravedlnený
06.06.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
02.05.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
04.04.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
08.03.2017 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - ospravedlnený
07.03.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - ospravedlnený
16.02.2017 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
14.02.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
08.02.2017 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - ospravedlnený
26.01.2017 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
24.01.2017 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - ospravedlnený
2016
07.12.2016 - 08.12.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
01.12.2016 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - ospravedlnený
29.11.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
16.11.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
10.11.2016 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - ospravedlnený
08.11.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
04.10.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
08.09.2016 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - prítomný
06.09.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
29.06.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
29.06.2016 - 30.06.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
09.06.2016 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - neprítomný
07.06.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - ospravedlnený
26.05.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
18.05.2016 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - neprítomný
03.05.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
28.04.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
07.04.2016 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - neprítomný
05.04.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
31.03.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
30.03.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
30.03.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
01.03.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
18.02.2016 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - prítomný
04.02.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
03.02.2016 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
02.02.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
14.01.2016 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - prítomný
12.01.2016 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
2015
10.12.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
09.12.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
02.12.2015 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - ospravedlnený
24.11.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
19.11.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
18.11.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
11.11.2015 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - prítomný
03.11.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
22.10.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
22.10.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
14.10.2015 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - prítomný
06.10.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
24.09.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
09.09.2015 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - ospravedlnený
08.09.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - ospravedlnený
25.06.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
24.06.2015 - 25.06.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
17.06.2015 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - prítomný
11.06.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
02.06.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - neprítomný
28.05.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
27.05.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
05.05.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
30.04.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
09.04.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
09.04.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
07.04.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
26.03.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
18.03.2015 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - prítomný
11.03.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
26.02.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
18.02.2015 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - neprítomný
10.02.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - neprítomný
05.02.2015 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
28.01.2015 - Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - prítomný
15.01.2015 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) - prítomný
2014
11.12.2014 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) - prítomný
23.10.2014 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
25.09.2014 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
25.06.2014 - 26.06.2014 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
22.05.2014 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
24.04.2014 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
27.03.2014 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
06.03.2014 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
30.01.2014 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
2013
12.12.2013 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
10.12.2013 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - ospravedlnený
04.12.2013 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - neprítomný
21.11.2013 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
14.11.2013 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
13.11.2013 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - neprítomný
24.10.2013 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
17.10.2013 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
01.10.2013 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - neprítomný
25.09.2013 - 26.09.2013 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
19.09.2013 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - ospravedlnený
17.09.2013 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - prítomný
12.09.2013 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - ospravedlnený
15.07.2013 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - prítomný
26.06.2013 - 27.06.2013 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
20.06.2013 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - neprítomný
18.06.2013 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - neprítomný
06.06.2013 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
30.05.2013 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
21.05.2013 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - neprítomný
24.04.2013 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
18.04.2013 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
16.04.2013 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - prítomný
27.03.2013 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
19.03.2013 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - neprítomný
14.03.2013 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - ospravedlnený
14.03.2013 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - ospravedlnený
05.03.2013 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - neprítomný
27.02.2013 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
21.02.2013 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - neprítomný
19.02.2013 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - neprítomný
07.02.2013 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
24.01.2013 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - neprítomný
15.01.2013 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - ospravedlnený
10.01.2013 - Komisia mandátová (2010 - 2014) - prítomný
2012
13.12.2012 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
11.12.2012 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - prítomný
06.12.2012 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
22.11.2012 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
15.11.2012 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
13.11.2012 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - prítomný
25.10.2012 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
18.10.2012 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
16.10.2012 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - prítomný
26.09.2012 - 27.09.2012 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
20.09.2012 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
18.09.2012 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - prítomný
27.06.2012 - 28.06.2012 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
21.06.2012 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - ospravedlnený
05.06.2012 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - prítomný
31.05.2012 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
22.05.2012 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - ospravedlnený
21.05.2012 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - neprítomný
16.05.2012 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
14.05.2012 - Komisia mandátová (2010 - 2014) - prítomný
02.05.2012 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - prítomný
26.04.2012 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
25.04.2012 - Komisia mandátová (2010 - 2014) - prítomný
19.04.2012 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
11.04.2012 - Komisia mandátová (2010 - 2014) - prítomný
03.04.2012 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - prítomný
29.03.2012 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
22.03.2012 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
21.03.2012 - Komisia mandátová (2010 - 2014) - ospravedlnený
06.03.2012 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - neprítomný
01.03.2012 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
29.02.2012 - Komisia mandátová (2010 - 2014) - prítomný
28.02.2012 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - neprítomný
27.02.2012 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - ospravedlnený
02.02.2012 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
31.01.2012 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - neprítomný
26.01.2012 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - ospravedlnený
19.01.2012 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
09.01.2012 - Komisia mandátová (2010 - 2014) - prítomný
2011
21.12.2011 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
15.12.2011 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
12.12.2011 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2010 - 2014) - neprítomný
08.12.2011 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
06.12.2011 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - neprítomný
24.11.2011 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
21.11.2011 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2010 - 2014) - neprítomný
15.11.2011 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - ospravedlnený
08.11.2011 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - neprítomný
02.11.2011 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - neprítomný
27.10.2011 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
20.10.2011 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
20.10.2011 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
11.10.2011 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - prítomný
29.09.2011 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
26.09.2011 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2010 - 2014) - neprítomný
22.09.2011 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
08.09.2011 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - prítomný
07.09.2011 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
30.06.2011 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
27.06.2011 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2010 - 2014) - neprítomný
23.06.2011 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
07.06.2011 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - ospravedlnený
02.06.2011 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - ospravedlnený
31.05.2011 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - prítomný
26.05.2011 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
25.05.2011 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
10.05.2011 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - neprítomný
28.04.2011 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
20.04.2011 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
14.04.2011 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
05.04.2011 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - neprítomný
31.03.2011 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
24.03.2011 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
21.03.2011 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - prítomný
08.03.2011 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - neprítomný
03.03.2011 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
17.02.2011 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - prítomný
08.02.2011 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - ospravedlnený
27.01.2011 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - prítomný
20.01.2011 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2010 - 2014) - ospravedlnený
18.01.2011 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2010 - 2014) - ospravedlnený
2010
15.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
04.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
28.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
07.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
30.09.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
01.07.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
08.06.2010 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
27.05.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
29.04.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
21.04.2010 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - ospravedlnený
25.03.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
25.02.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
16.02.2010 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - ospravedlnený
28.01.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
2009
09.12.2009 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
30.06.2009 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - ospravedlnený
22.04.2009 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - neprítomný
24.03.2009 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - ospravedlnený
20.01.2009 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
2008
08.12.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
11.11.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - neprítomný
21.10.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
30.06.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - ospravedlnený
28.04.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - ospravedlnený
19.03.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
2007
10.12.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
18.09.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
22.05.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
22.03.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
21.02.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - ospravedlnený
16.01.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - ospravedlnený
2002
08.04.2002 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný
04.03.2002 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný
14.01.2002 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - neprítomný
2001
05.11.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - neprítomný
08.10.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný
04.06.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - neprítomný
09.04.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný
19.03.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný
08.01.2001 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (1998 - 2002) - prítomný