Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 18.09.2007

  • 18. septembra 2007