Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 16.01.2007

  • 16. januára 2007