Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 08.09.2016