Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 02.12.2015