Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 17.06.2015