Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 16.02.2010

  • 16. februára 2010