Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 22.05.2007

  • 22. mája 2007