Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 09.12.2009

  • 9. decembra 2009