Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 14.10.2015

  • 14. októbra 2015, 15:30 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Šimončičová Katarína