Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) - Zasadnutie 24.10.2018