Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 30.06.2008

  • 30. júna 2008