Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 10.11.2016