Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 09.06.2016