Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 22.04.2009

  • 22. apríla 2009