Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 21.10.2008

  • 21. októbra 2008