Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 28.04.2008

  • 28. apríla 2008