Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 08.03.2017