Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 29.11.2017