Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 07.11.2017