Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 24.01.2018