Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 04.10.2017