Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 01.12.2016