Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok - Zasadnutie 11.04.2018