Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 20.01.2009

  • 20. januára 2009