Polakovič Igor

Poslanec

Kandidoval(a) za: Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita
Volebný obvod: Lamač
Počet hlasov: 1276
Telefón: +421 905 324 987
E-mail: [email protected]
Web: http://www.lepsilamac.sk

Poslanecký klub: Team Bratislava, PS, SaS - predseda
Dozorná rada: HALBART Slovakia, a.s., predseda: Technické siete Bratislava, a.s., Spoločnosť pre rozvoj bývania, n.o. (BOB)
Správna rada: Mestské centrum Stará Tržnica

Účasť na zasadnutiach

2024
23.05.2024 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
20.05.2024 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
13.05.2024 - Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
07.05.2024 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
25.04.2024 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
16.04.2024 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
15.04.2024 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
12.03.2024 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
29.02.2024 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
06.02.2024 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
05.02.2024 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
2023
14.12.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
05.12.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
04.12.2023 - 08.12.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
29.11.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
23.11.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
21.11.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
21.11.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
20.11.2023 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
14.11.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
13.11.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
06.11.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - ospravedlnený
26.10.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
17.10.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
09.10.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
04.10.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
02.10.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
19.09.2023 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
12.09.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
08.09.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
04.09.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
29.06.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
13.06.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
05.06.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
25.05.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
16.05.2023 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
15.05.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
12.05.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
11.05.2023 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
27.04.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
25.04.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
13.04.2023 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
03.04.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
23.03.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
18.03.2023 - 20.03.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
16.03.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
09.03.2023 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
07.03.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
07.03.2023 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
06.03.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
03.03.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
03.03.2023 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
02.03.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - ospravedlnený
16.02.2023 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
09.02.2023 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
09.02.2023 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
07.02.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
06.02.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
31.01.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
23.01.2023 - Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - prítomný
2022
15.12.2022 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
13.12.2022 - Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
12.12.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
29.11.2022 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - prítomný
05.10.2022 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
29.09.2022 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
22.09.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
07.09.2022 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
23.06.2022 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
15.06.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
09.06.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
07.06.2022 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - ospravedlnený
01.06.2022 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
26.05.2022 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
19.05.2022 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
18.05.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
10.05.2022 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
04.05.2022 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
28.04.2022 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
25.04.2022 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
13.04.2022 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
07.04.2022 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
05.04.2022 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
31.03.2022 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
23.03.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
15.03.2022 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
09.03.2022 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
24.02.2022 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
16.02.2022 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
08.02.2022 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
02.02.2022 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
25.01.2022 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
12.01.2022 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
2021
16.12.2021 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
08.12.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
07.12.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
01.12.2021 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
24.11.2021 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
24.11.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
24.11.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
18.11.2021 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
10.11.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
09.11.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
03.11.2021 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
21.10.2021 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
13.10.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
12.10.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
06.10.2021 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
23.09.2021 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
16.09.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
14.09.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
08.09.2021 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
24.06.2021 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
16.06.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
15.06.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
15.06.2021 - 16.06.2021 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
07.06.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
02.06.2021 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
27.05.2021 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
19.05.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
18.05.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
06.05.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
05.05.2021 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
29.04.2021 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
21.04.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
20.04.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
07.04.2021 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
25.03.2021 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
17.03.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
16.03.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
10.03.2021 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
18.02.2021 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
10.02.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
09.02.2021 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - ospravedlnený
03.02.2021 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
25.01.2021 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
13.01.2021 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
2020
17.12.2020 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
08.12.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
02.12.2020 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
27.11.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
26.11.2020 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
25.11.2020 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
25.11.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
10.11.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
04.11.2020 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
22.10.2020 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
14.10.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
07.10.2020 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
06.10.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
24.09.2020 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
16.09.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
16.09.2020 - 18.09.2020 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
09.09.2020 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
08.09.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
25.06.2020 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
17.06.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
11.06.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
03.06.2020 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - ospravedlnený
28.05.2020 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
12.05.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
06.05.2020 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
30.04.2020 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
15.04.2020 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
02.04.2020 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
10.03.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
04.03.2020 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
27.02.2020 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
19.02.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - neprítomný
05.02.2020 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
30.01.2020 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
20.01.2020 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - ospravedlnený
15.01.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
08.01.2020 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
2019
12.12.2019 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
02.12.2019 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
26.11.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
21.11.2019 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
06.11.2019 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - ospravedlnený
24.10.2019 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
14.10.2019 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
08.10.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - ospravedlnený
02.10.2019 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
26.09.2019 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
10.09.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - ospravedlnený
04.09.2019 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
27.06.2019 - 28.06.2019 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
20.06.2019 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
13.06.2019 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
05.06.2019 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
30.05.2019 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
20.05.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
15.05.2019 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
09.05.2019 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
25.04.2019 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
16.04.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
10.04.2019 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
09.04.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
28.03.2019 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
20.03.2019 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
12.03.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - ospravedlnený
07.03.2019 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
19.02.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - prítomný
13.02.2019 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
07.02.2019 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
31.01.2019 - Komisia pre ochranu verejného poriadku (2018 - 2022) - prítomný
30.01.2019 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - ospravedlnený
23.01.2019 - Komisia dopravy a informačných systémov (2018 - 2022) - ospravedlnený
16.01.2019 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva (2018 - 2022) - prítomný
2018
19.12.2018 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný
07.12.2018 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) - prítomný