Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 25.11.2020

  • 25. novembra 2020, 18:00 h
  • online priestor (aplikácia Zoom)
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef
  • Pozvánka [31.91 kB]