Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 22.09.2022