Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 18.06.2024