Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - Zasadnutie 06.11.2019