Komisia pre ochranu verejného poriadku


Polakovič Igor

Polakovič Igor

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Macko Miroslav

Mgr. Macko Miroslav

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Krajčír Dárius

Krajčír Dárius

Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

[email protected]

Mrva Jakub

Ing. Mrva Jakub

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Čahojová Dana

MUDr. Čahojová Dana

STAROSTOVIA A NEZAVISLÍ KANDIDÁTI

[email protected]


Hrčka Ján

Ing. Hrčka Ján

nezávislý kandidát

[email protected]

Vzdal sa funkcie k 1.04.2023.