Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 23.01.2019

  • 23. januára 2019, 15:00 h
  • zasadačka v budove novej radnice Magistrátu, č. dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef
  • Pozvánka [32.47 kB]