Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 12.12.2022

Informačné materiály

  1. 1. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 3. štvrťrok 2022.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 3. štvrťrok 2022

  2. 2. Rôzne.Rôzne