Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - Zasadnutie 04.03.2020