Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - Zasadnutie 04.09.2023