Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 21.11.2023