Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - Zasadnutie 03.04.2023

  • 3. apríla 2023, 16:00 h
  • Mezanín Primaciálneho paláca
  • Primaciálne námestie 1
  • Predsedajúci: Kuruc Jakub
  • Pozvánka [31.22 kB]