Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 16.05.2023