Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 03.03.2023