Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - Zasadnutie 05.02.2020

  • zápis [281.61 kB, 14.02.2020]