Komisia dopravy a informačných systémov - Zasadnutie 05.04.2022

  • 5. apríla 2022, 15:00 h
  • online priestor (aplikácia Zoom)
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Mgr. Uhler Jozef