Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - Zasadnutie 21.11.2023