Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu - Zasadnutie 02.03.2023